Projectes


A continuació us presentem els projectes desenvolupats pel Clúster Food Service:

Logo clutser food

21/04/2018

Proposta econòmica de serveis d'itinerari-consumidor

Estudi realitzat per Food + i Clúster

El Clúster de la Indústria Alimentària de la Vall de l'Ebre- "Clúster FOOD + I", es constitueix com una associació privada sense ànim de lucre integrada pels principals agents del sector alimentari de la regió; empreses, centres de recerca i administració amb l'objectiu de fomentar el seu desenvolupament a través de la innovació propera a mercat a través de la interacció de les empreses i els socis tecnològics del clúster. Així doncs, fonamenta la seva tasca entorn a quatre eixos estratègics d'actuació; la innovació, la col·laboració, la competitivitat i el talent.

Després de la sol·licitud per part del clúster Foodservice a Food + i amb l'objectiu de veure les possibilitats de col·laboració dins dels camps d'estudis d'anàlisi de mercat i consumidor, com a eines de suport a les accions de R + D + I pròximes a mercat que podrien dinamitzar conjuntament.

La idea es focalitza en analitzar les dificultats per al desenvolupament de dinàmiques d'interacció amb consumidors de cara a poder millorar o desenvolupar processos d'innovació que generin avantatges competitius als seus associats.

El procés d'innovació és complex i requereix una corba d'aprenentatge important.

Aquest estudi té com a objectiu descriure els serveis del clúster Food + i, així com l'abast i cotització per donar resposta a cada un d'aquests objectius:

- Identificar a nivell de les empreses del clúster les dificultats que es genera per definir dinàmiques d'interacció amb el consumidor / mercat

- Analitzar les diferències existents entre les empreses del clúster en funció de criteris com mida d'empresa, subsector al qual pertanyen, canals de comercialització

- Definir les eines de suport necessari per a la millora dels processos d'innovació de les empreses del clúster

Mitjançant la plataforma en línia mundosabor (www.mundosabor.es) integrada a la proposta C360 que lidera Food + i, es realitza un estudi amb totes les empreses participants del clúster FOOD SERVICE que analitzin els següents punts:

- Circuit pren decisions en el desenvolupament de nous productes

- Dificultats existents en els processos d'innovació i màrqueting, d'acord amb la interacció amb el mercat / consumidor

- Eines d'interacció consumidor utilitzades

- Serveis d'interacció consumidor d'interès a nivell de R + D i màrqueting

- Cost assumible per a serveis externs d'interacció consumidor

Durant 3 setmanes es planteja una ronda de visites amb 5-6 empreses representatives del clúster Food Service que possibiliti analitzar les diferències existents entre les empreses del clúster en funció de criteris com la mida empresa, subsector al qual pertanyen, canals de comercialització etc

Amb la informació obtinguda tant de l'estudi de diagnòstic en línia de les empreses del clúster com de la informació obtinguda en les rondes de visites, que es tractarà de manera confidencial, es realitzarà un taller amb les empreses participants en les rondes de visites, així com altres que vulguin incorporar-se, per a entorn a dinàmiques participatives i analitzar les conclusions obtingudes de cara a definir un full de ruta amb les mesures correctores que puguin plantejar-se a nivell de clúster.

digitalització

19/04/2018

Descobriment tendències en digitalització en diferents clúster

Estudi realitzat per l'empresa d'investigació de mercats IPSOS

IPSOS, empresa especialitzada en investigació de Mercats, pren com a punt de partida de l'estudi que la digitalització és una realitat, que necessita ser millorada segons el nivell i tipus d'empreses. Sabem que l'enfocament digital i els models de negoci centrats en el client seguiran sent de les principals tendències en diferents mercats i categories de productes i serveis. No obstant això, els resultats del I Estudi sobre l'estat de la digitalització de les empreses i administracions públiques espanyoles, realitzant sota el paraigua de l'Observatori Vodafone de l'Empresa, revela que el grau de digitalització de les grans empreses espanyoles és bo, però no passa així en les companyies de menor grandària.

Les marques que creixen comencen per connectar amb les persones. En un context on l'oferta és cada vegada més gran, és fonamental entendre com les persones fan les seves eleccions, per tant és imprescindible entendre quin és el paper i la importància de cada factor que apareix al llarg del camí a la compra.

Es recomana una aproximació en etapes que integri els diferents clústers al mateix temps, i ens permeti aprendre i sumar informació al llarg del camí: La primera fase, representa un estudi cuantitatvo amb compradors amb focus en la compra en línia, en segona fase, és l'abast de les tendències a través d'entrevistes amb experts i finalment la tercera i última fase seria posada en comú amb altres clústers per entendre l'abast reals dels aprenentatges.

La proposta que ofereix IPSOS, és crear Instant Community, un espai online per un grup de consumidors amb diferents perfils que els permet compartir les seves motivacions, preocupacions, barreres en relació de les activitats que es van llançant. S'utilitzen diferents tipus d'activitats per extreure insights rellevants a través de text, foto i vídeo. Plataforma propietat d'IPSOS, desenvolupada per i per a desenvolupar recerca, manejada per IPSOS a través dels seus experts a cada país.

Plantejant les bases i l'estructura de la dinàmica, la fase 1 ens permetrà concretar els objectius específics i les tendències a explorar. En primer lloc podrem aprofundir en les diferents motivacions, la fase 2 ens permetrà explorar l'impacte de la digitalització i l'e-commerce en la seva forma de comprar i la fase 3 també ens permitrá saber l'impacte de les tendències més rellevants en el consumidor final i la seva relació amb els diferents clústers.


En conclusió, les sessions de treball conjunt permeten:

1-Baixar els resultats del projecte a la realitat:

- Activa com més aviat les troballes del projecte de recerca

 - Dissenyar des de l'inici estratègies totalment accionables

 - Escurçar el temps necessari per a convertir les recomanacions en acció

2- Aconseguint més involucració per part de tots els stakeholders:

 - Reunir tot l'equip per a la discussió i presa de decisions

- Seguir un procés de decisió més àgil i eficient

 - Assegurar el compromís de tots els actors en implementar les accions

Interclúster logístic

03/04/2018

INTERCLÚSTER LOGÍSTIC

Seguim treballant

Després d'un seguit de jornades, s'ha finalitzat l'intercúster logístic amb un projecte pilot que té com objectiu resoldre les necessitats i reptes actuals per tal d'oferir les millors solucions logístiques. Així doncs els reptes que es treballaran són:

1-  Aprofitar oportunitats comercials: missió comercial a HK, capital culinària d'Àsia

2- Corporatives: preparar una solució pla renove i presentació conjunta a l'Administració

3- Eficiència rutes i entregues. Projecte pilot de plataforma conjunta per a zones amb complexitat d'entrega.

4- Optimitzar darrera milla:

- Projecte pilot de distribució nocturna amb sensors

- Projecte pilot entrega camió+ elèctric (moto o furgoneta)

PROJECTE D’ECODISSENY D’ENVASOS AL SECTOR DE MENJAR RÀPID DE CATALUNYA

01/06/2017

PROJECTE D’ECODISSENY D’ENVASOS AL SECTOR DE MENJAR RÀPID DE CATALUNYA

Consisteix en un projecte d’ecodisseny dels envasos i embalatges utilitzats al sector del menjar ràpid a Catalunya, per tal de trobar noves solucions d’envasament que compleixin criteris d’ecodisseny i a la vegada siguin competitives econòmicament i tècnicament. El projecte s'ha fet amb el suport de l'Agència Catalana de Residus.

Les fases i etapes del projecte han sigut:
 
Diagnosi ambiental
A.Selecció de les empreses participants i selecció dels envasos
B.Presentació en el sí de les empreses i definició dels equips de treball (opcional)
C.Formació en conceptes d'ecodisseny (opcional)
D.Diagnosi ambiental dels envasos referents
Ecodisseny
F.Definició de l’ecobriefing
G.Desenvolupament dels ecoenvasos
H.Validació del ecoenvasos desenvolupats
I.Elaboració dels informes de resultats
Comunicació
J.Definició dels aspectes comunicatius del projecte
K.Preparació dels documents de difusió del projecte (fitxes, guia sectorial)
L.Presentació dels resultats del projecte
Guia metodològica
M.Elaboració de la metodologia genèrica d’implantació de projectes d’ecodisseny en sectors industrials de Catalunya
 
Els resultats del projecte es presenten l'1 de juny del 2017
ECONOMIA CIRCULAR

31/03/2017

PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR EN EL CLÚSTER FOODSERVICE

Projecte que ha estudiat l'aplicació de l’economia circular al sector Foodservice incloent oportunitats i estratègies recomanades.

Aquest projecte té com a objectiu donar resposta als següents reptes:

  • Reduir l’impacte econòmic vinculat a la gestió dels residus (producte i envàs) mitjançant estalvis i sinèrgies.
  • Reintroduir els residus com a recursos dels processos productius interns i externs.
  • Ecoinnovar en els envasos del sector (Seguretat alimentaria, sostenibilitat, packagin actiu, logística,...)

Com a resultat del projecte, els socis del clúster han obtingut:

• Guia sobre aplicació de l’economia circular al sector Foodservice incloent oportunitats i estratègies recomanades.
• Anàlisi DAFO de 5 empreses pilot.
Consumidor clau

04/02/2017

PROJECTE CONSUMIDOR CLAU

Projecte que va desenvolupar una primera fase en el 2016 i que tindrà una segona part en aquest any 2017.

L'objectiu del projecte era conèixer el mercat, identificar les tendències que l'afecten i generen una experiència que fidelitzi al consumidor.
Com a objectius específics es va identificar usuaris i variables que impactessin al Clúster Foodservice, es va analitzar el comportament etnogràfic actual i es va identificar les tendències que l'afecten.
Analitzant els senyals es van identificar patrons de comportament i es va fer un mapping de tendències de menjar, detectant un insights i divers emocionals, detectant uns escenaris d'oportunitat per les empreses del clúster.

Es té previst fer una segona fase del projecte durant el 2017 per com aprofitar aquests escenaris d'oportunitat per desenvolupar polítiques d'innovació i desenvolupament de nous productes a les empreses.

butlleti

03/02/2017

BUTLLETÍ DE VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA

L’objectiu d’aquest butlletí periòdic trimestral és fer un seguiment continu de les novetats i tendències que hi ha actualment en el mercat, relacionades amb el Foodservice, per tal de conèixer les innovacions que apareixen en els productes i en la tecnologia.

Les empreses operen en un context cada vegada més globalitzat i per a poder encarar els reptes de competitivitat i internacionalització, és indispensable conèixer les innovacions que apareixen en productes i tecnologies, així com les principals tendències dels mercats.
 

Els temes d’interès tractats en aquest són:

  • Categories de productes d’alimentació/begudes
  • Tendències en “FOOD”
  • Tendències en consum/ “lifestyle”
  • Tecnologies
  • Països sobre els quals es farà un seguiment especial.
NFC

20/12/2016

MÀRQUETING DIGITAL: PROJECTE NFC FOOD CROSS SELLING

Projecte desenvolupat arran de les activitats interclúster, entre el Clúster Foodservice de Catalunya i el clúster Tecnològic BDigital(EURECAT) i amb el suport d'ACCIÓ.

Arran aquestes activitats es van detectar problemes en la promoció comercial dels productes durant el procés de comercialització al canal distribució del sector food.

Objectiu principal
Augmentar l’impacte econòmic, per les empreses participants al projecte, mitjançant una acció de cross selling entre productes al canal distribució basada en noves tecnologies aplicades.


Objectius específics
Les noves tecnologies ens permeten planificar accions d’impacte per tal de corretgir les deficiències detectades en la promoció de productes cara als distribuïdors, ja siguin de primer o de segon nivell.
Concretament proposem un cicle promocional basat en etiquetes NFC, amb alternativa QR, que vinculin productes segons
els resultat de l’anàlisi i filtratge de les dades de venda de l’empresa. Incorporant promocions o accions comercials directes vinculades al producte, evita que l’esforç comercial es centri en intermediaris que sovint no transmeten aquesta informació als seus clients.

ESTUDI RESTAURACIÓ INDEPENDENT

03/07/2015

Estudi de Restauració Independent

La nostra proposta és Entendre el Sector dels BARS INDEPENDENTS a Catalunya perquè fabricants i distribuïdors puguin desenvolupar propostes eficients d'aproximació comercial

La nostra proposta és Entendre el Sector dels BARS INDEPENDENTS a Catalunya perquè fabricants i distribuïdors puguin desenvolupar propostes eficients d'aproximació comercial
 
El perquè de l’estudi és per la necessitat de conèixer la situació de foodservice: 
- El sector del HORECA Tradicional està notablement fragmentat.
- No existeix consens ni en el perímetre de l'univers, ni en la classificació i menys encara en les xifres de negoci del sector
- D'altra banda la informació disponible presenta notables problemes de fiabilitat i homogeneïtat.
- L'accés als clients -restauració- es produeix gairebé sempre a través de distribuïdors (fet que impedeix un major coneixement per part dels proveïdors dels clients-bar)
S'entén per tant que els operadors / proveïdors -principalment- necessitin classificacions disruptives que els permetin orientar, alinear les seves ofertes i rendibilitats al màxim.
 
PROJECTE AAM

31/12/2014

PROJECTE AAM

Projecte que compta amb l'objectiu de plantejar la problemàtica del canvi climàtic, en relació a la biodiversitat, les energies renovables i la gestió de l’aigua

Presentació a desembre del 2014 d’un projecte dins l’àmbit de R+D+I, d’una empresa del Clúster Foodservice amb la col·laboració del clúster de l’aigua (http://www.cwp.cat/) pel desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos en el sector agrari, alimentari i forestal per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat.