Nota Legal


Llei LSSICE 34/2002
Domini: www.clusterfoodservice.org
ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA
NIF: G66225723
Domicili social: C/ Còrsega 270, àtic, 08008 Barcelona (BARCELONA)

L'ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA informa que les dades personals recollides des d'aquest lloc web seran tractades d'acord amb les exigències establertes per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal i Normativa de Desenvolupament, absolut respecte pels drets dels titulars de les dades.

Les dades recollides per mitjà dels formularis seran utilitzades per gestionar els serveis sol·licitats pels titulars i per a atendre, si cal, les seves peticions d'informació.

Amb aquestes finalitats s'incorporaran als fitxers de i seran tractades en tot moment d'acord amb la normativa de protecció de dades. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ del / la interessat / da excepte en els casos previstos legalment. Amb la remissió dels formularis de l'ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA, entenem que tenen el consentiment del remitent per a fer arribar informació comercial dels seus serveis. L'ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA informa que per exercir el dret a accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, els titulars de les dades poden dirigir-se a: ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA C / Còrsega 270, àtic, 08008 Barcelona (BARCELONA) (BARCELONA) - info@clusterfoodservice.org.

La informació continguda en aquesta web és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com informació introductòria per a l'usuari, relativa als serveis ia altres informacions que incorporen les seves pàgines.

L'usuari pot confirmar la data d'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, mitjançant l'enviament d'un E-mail clicant a l'enllaç "Contacte" inclòs a la pàgina principal. L'ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA podrà modificar en qualsevol moment els termes de la present Nota Legal, publicant en aquesta web la versió actualitzada, sense necessitat de cap altra notificació als usuaris.

Tota informació o la forma de recopilació de la informació continguda en el domini del present web, com poden ser la pròpia recopilació d'informació, el disseny gràfic, imatges, codi font, marques, noms comercials, denominacions, entre altres signes distintius, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de l'ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA o de tercers.