Com ho fem?

 

Eixos del clúster

  1. Planificar estratègicament vies de desenvolupament futur de la cadena de valor.
  2. Impulsar la cooperació i les trobades entre entitats per tal d’afavorir la generació d’idees i sinèrgies entre les empreses i les entitats adherides.
  3. Definir polítiques i actuacions d’interès comú per als associats.
  4. Impulsar la innovació dels associats.
  5. Potenciar els intercanvis de coneixements científico-tècnics entre els investigadors de les Universitats i Centres de Desenvolupament Tecnològic i els associats.
  6. Potenciar la formació a tots els nivells (Universitat, Formació professional, Formació continuada, Jornades tècniques, etc...).
  7. Assessorar els associats sobre oportunitats d’innovació, projectes cooperatius, subvencions, etc...
  8. Establir relacions estratègiques amb altres regions punteres en el sector, institucions internacionals, europees i estatals, per tal d’afavorir els intercanvis de cooperació.
  9. Impulsar la qualitat distintiva i el prestigi de l’associació i la participación dels associats a la mateixa en projectes i esdeveniments internacionals.
  10. Actuar com a interlocutor amb l’Administració Pública.

Àrees de treball


Àrees de treball

 

Com ho fem?


Com ho fem?