×

PROJECTE CONSUMIDOR CLAU

Projecte que va desenvolupar una primera fase en el 2016 i que tindrà una segona part en aquest any 2017.

L’objectiu del projecte era conèixer el mercat, identificar les tendències que l’afecten i generen una experiència que fidelitzi al consumidor.

Com a objectius específics es va identificar usuaris i variables que impactessin al Clúster Foodservice, es va analitzar el comportament etnogràfic actual i es va identificar les tendències que l’afecten.

Analitzant els senyals es van identificar patrons de comportament i es va fer un mapping de tendències de menjar, detectant un insights i divers emocionals, detectant uns escenaris d’oportunitat per les empreses del clúster.

Es té previst fer una segona fase del projecte durant el 2017 per com aprofitar aquests escenaris d’oportunitat per desenvolupar polítiques d’innovació i desenvolupament de nous productes a les empreses.

CONTACT INFO

Mulberry St, New York, NY 10012, USA

1.900.256.332
1.900.256.334

hello@yourwebsite.com
www.hogash.com

TOP